Copy từ Excel sang Word

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2008
Tags: ,

Comments[ 2 ]


Chung Nguyen nói...

help me!! e chuyển đổi như thế rồi mà vẫn không được,huhu

Ngọc Bùi Đình nói...

cảm ơn bạn rất nhiều, bài viết rất hữu ích, mình đã sửa các bản đồ trực tiếp trên W rồi